Tu możesz zapoznać się z polityką prywatności naszej witryny.

Jeśli masz jakieś dodatkowe pytania, możesz skontaktować się z nami przez opcję "kontakt" lub pisząc na adres info@obrazymocy.com.pl

Niniejsza Polityka prywatności dotyczy przetwarzania danych osobowych przez witrynę internetową www.astropogoda.com, oraz poddomeny w tej witrynie.


Administratorami Danych Osobowych przetwarzanych za pośrednictwem witryn www.obrazymocy.com.pl jest Konrad Mizera prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Olmeka Creation House Konrad Mizera z siedzibą w Warszawie przy ul. Lutniowa 23/302, NIP: 7962505161, REGON. 14244962.

Cześć!

Szanujemy Twoją prywatność! Nie wykorzystujemy Twoich danych w celach innych niż zrealizowanie zamówień, które złożysz. W celu zrealizowania zamówienia potrzebujemy jedynie danych do transakcji takich jak:

Imię, Nazwisko, adres e-mail, oraz adres do wysyłki w przypadku zakupu obrazów. Zakres ewentualnych dodatkowych danych jest ustalany indywidualnie.

Po przekazaniu nam danych zostaną u nas, dopóki nie wycofasz swojej zgody na ich przetwarzanie. Możesz to zrobić kontaktując się z nami pod adresem info@obrazymocy.com.pl

Korzystamy z plików cookies wyłącznie w niezbędnych celach.

Nie wykorzystujemy Twoich danych w celach marketingowych ani nie przekazujemy ich nikomu.


Twoje dane są wykorzystywane wyłącznie do realizowania zamówień.

Jeśli masz jakieś pytania napisz na info@obrazymocy.com.pl

Ta polityka może ulec zmianie. Wszystkie zmiany będą publikowane na tej stronie.

Obrazy Mocy w pełni respektuje i przestrzega Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej zwane RODO), które obowiązuje od dnia 25 maja 2018 roku.