Terapia to niezwykły czas, który rzuca światło na to co często pozostawało w cieniu. To moment kiedy potrzebujemy przestrzenni, w której możemy być sobą, z dala od schematów i ról codzienności.
Malarstwo intuicyjne i warsztaty Obrazy Mocy nie zastępują terapeuty, wzbogacają jednak proces o nowe możliwości indywidualnej, twórczej ekspresji bez skupienia na efekcie końcowym.
Zajęcia z malarstwa intuicyjnego są skutecznym narzędziem uzupełniającym w procesie psychoterapii, umożliwiając pacjentom wyrażanie swoich emocji i myśli poprzez sztukę. Przez swobodne malowanie, osoby uczestniczące w terapii mogą eksplorować głęboko zakorzenione uczucia, których nie zawsze można wyrazić słowami. Proces tworzenia obrazów może pomóc w identyfikowaniu traum i przeszłych doświadczeń, a jednocześnie umożliwia budowanie zdolności radzenia sobie z trudnościami emocjonalnymi. Malarstwo intuicyjne może być również formą terapii sensorycznej, wspierając rozwój świadomości ciała i promując relaksację. Działa to jako alternatywne wyrażenie siebie, co może być szczególnie korzystne dla osób, które mają trudności z werbalnym wyrażaniem swoich uczuć i przeżyć.

W malarstwie intuicyjny malujemy to co czujemy, a nie to, co widzimy. To oznacza, że w mojej pracowni nie są potrzebne żadne umiejętności ani doświadczenie. Wiek, płeć i zawód nie grają roli.

Twórcze wyrażanie siebie, praca z kolorami, delikatne ruchy ciała i bezpieczna przestrzeń dają możliwość głębokiego relaksu, regulacji oraz przestrzeni do odkrywania tego, co skrywa nasza podświadomość.
Towarzyszę ludziom w terapii, w chwilach kiedy coś zostaje otwarte. W momentach kiedy dawne emocje potrzebują bezpiecznego ujścia i kontenerowania, a także kiedy potrzeba czasu, żeby odpocząć, pozwolić się myślom się ułożyć na nowo.
Daje bezpieczną przestrzeń bez ocen i presji, w której każdy ma prawo do wyrażania emocji, bycia ze sobą i w prawdzie ze sobą.

Nie pouczam i nie daje złotych rad. Jestem obok i prowadzę przez świat kreacji i arteterapii, której nieoceniony wpływ na regulację układu nerwowego potwierdzają liczne badania.

Współpraca psychoterapeuty i arteterapeuty skutecznie poprawia wyniki terapii. Kombinacja tych dwóch form terapii może stanowi bowiem holistyczne podejście do zdrowia psychicznego, uwzględniające różne aspekty jednostki. Psychoterapeuta skupia się na rozmowach, analizie myśli i uczuć, podczas gdy ja wprowadzam elementy twórczego doświadczenia, umożliwiając pacjentowi wyrażenie się w różnorodny sposób, co może być szczególnie korzystne dla tych, którzy mają trudności z werbalnym przekazywaniem swoich uczuć.

Malarstwo intuicyjne i warsztaty Obrazy Mocy często stanowi alternatywną formę komunikacji, pozwalającą na głębsze zrozumienie siebie i rozwiązanie trudności emocjonalnych. Dodatkowo terapia artystyczna może pomóc w odkrywaniu traum, ukierunkowaniu procesu zdrowienia oraz wzmocnieniu zdolności radzenia sobie z trudnościami.

Stworzona w ten sposób synergia pomiędzy różnymi metodami terapeutycznymi, prowadzi do kompleksowego podejścia do leczenia i osiągania pozytywnych wyników terapeutycznych.
Warsztaty kreatywne jako wsparcie terapii depresji.

Wyrażanie się poprzez twórczość, kreatywne warsztaty i malarstwo intuicyjne mają korzystny wpływ na proces leczenia depresji.

Jak to się dzieje:
 • Ekspresja emocji: Malarstwo intuicyjne umożliwia wyrażanie swoich emocji w sposób niewymagający słów. Tworzenie obrazów jest kanałem do przekazywania uczuć, które mogą być trudne do opisania werbalnie.

 • Redukcja napięcia: Proces tworzenia sztuki działa jako relaksująca aktywność, pomagając w redukcji napięcia i stresu i jest szczególnie ważna dla osób z depresją, które często doświadczają wysokiego poziomu napięcia.

 • Rozwijanie świadomości siebie: Obrazy Mocy i malowanie intuicyjne wymaga skupienia na chwili obecnej i własnych odczuciach. Warsztaty kreatywne pomagają w rozwijaniu świadomości siebie, co jest istotne w procesie leczenia depresji.

 • Odkrywanie traum: Sztuka często stanowi także narzędzie do odkrywania głęboko zakorzenionych emocji i doświadczeń, w tym traum. Pozwala to na bardziej kompleksowe zrozumienie przyczyn stanu psychicznego.

 • Uwalnianie emocji: Malowanie intuicyjne umożliwia bezpieczne uwalnianie zablokowanych emocji. Wyrażenie emocji, które mogą być trudne do wyrażenia werbalnie staje się prostsze gdy możemy doświadczać bez użycia słów.

 • Budowanie pozytywnego doświadczenia: Stworzenie intuicyjnego dzieła sztuki przynosi uczucie satysfakcji, radości i poczucie sprawczości. Często stanowi kontrast wobec negatywnych myśli i uczuć związanych z depresją.

Malarstwo intuicyjne w ramach terapii sztuki może wspierać proces leczenia depresji, umożliwiając jednostkom bardziej zrównoważone wyrażanie, zrozumienie i przetwarzanie swoich emocji. W połączeniu z innymi formami terapii może stanowić cenny element holistycznego podejścia do zdrowia psychicznego.

Warsztaty kreatywne jako wsparcie terapii wypalenia zawodowego.

Kreatywne warsztaty Obrazy Mocy i warsztaty ceramiczne często stanowią element powrotu do zdrowia i odzyskiwania naturalnej radości, motywacji i chęci do tworzenia u osób dotkniętych wypaleniem zawodowym.

Doświadczania twórczego wyrażania siebie bez presji i ocen umożliwia:
 • Wyrażanie się bez słów: Malarstwo intuicyjne i rzeźba stanowią formy sztuki, które pozwalają osobom z wypaleniem zawodowym poczuć wyraźniej swoje emocje. Proces twórczy staje się alternatywnym sposobem wyrażenia trudności związanych z pracą i codziennym stresem.

 • Odtwarzanie równowagi: Tworzenie intuicyjnych dzieł sztuki pomaga w odbudowaniu równowagi psychicznej i emocjonalnej. Przez skupienie się na procesie tworzenia, osoby z wypaleniem zawodowym mogą odnaleźć momenty odprężenia, co przyczynia się do redukcji stresu.

 • Odkrywanie nowych perspektyw: Malarstwo intuicyjne i twórczy odpoczynek mogą zachęcać do eksperymentowania z różnymi formami i kolorami, co pomaga w odkrywaniu nowych perspektyw oraz sposobów postrzegania rzeczywistości. To może być szczególnie wartościowe dla osób, które utknęły w rutynie zawodowej.

 • Wzmacnianie poczucia własnej wartości: Kreowanie i twórcze działanie dostarcza osobom z wypaleniem zawodowym okazji do doświadczania sukcesu i osiągnięcia czegoś pozytywnego. Zwiększa poczucie własnej wartości i kompetencji oraz sprawczości, które mogą być nadszarpnięte w wyniku wypalenia zawodowego.

 • Przywracanie kreatywności: Sztuka jest źródłem odnowy kreatywności i inspiracji. Poprzez malowanie intuicyjne czy rzeźbę, osoby z wypaleniem zawodowym mogą odkryć nowe źródła motywacji oraz odzyskać radość z tworzenia, co może wpływać korzystnie na ich ogólną satysfakcję z życia zawodowego i osobistego.


Jak ze mną współpracować?

Oferuję współpracę zarówno dla pacjentów indywidualnych, którzy potrzebują przełomu, lub dotarli do terapeutycznej ściany, jak i tych, dla których dodatkowy twórczy odpoczynek, może przynieść wzmocnienie procesów terapeutycznych (depresja, wypalenie zawodowe)
Oferuję także przestrzeń na terapie grupowe z możliwością uzupełnienia o warsztaty arteterapeutyczne.

Chętnie porozmawiam:
Aleksandra Waga-Mizera
609769526
aleksandrawm@obrazymocy.com.pl